فروشنده ۲

فروشنده ۲


بعد از استقبال میلیونی از مستند فروشنده، فروشنده۲ از راه رسید
زمزمه های مذاکرات جدید و فشار بر صنعت موشکی ایران برای اولین بار در فروشنده۲
آیا دوباره تاریخ تکرار می شود؟
#چه_خوابی_برای_ما_دیده_اند؟
 
قالب: مستند
ژانر: سیاسی
مدت زمان: 80 دقیقه

لینک کوتاه: https://ekranet.ir/4J2

4.5 (95)